Sportem proti šikane

Co je šikana?

Pod pojmem šikanovaní se rozumí chování žáka, nebo skupiny žáků, jejichž úmyslem je fyzické, nebo psychické ublížení, ohrožení, nebo zastrašování jiného žáka. Jde zpravidla o opakované útoky, proti žákovi (skupině žáků), kteří se z různých důvodů nemohou bránit.

Převaha agresora, nebo skupiny agresorů nad obětí nemusí být výlučně fyzická – dominance může být vnímaná na základě sociálního statusu, agresor si záměrně může vybírat za oběti zdravotně, nebo sociálně znevýhodněné děti.

Fyzická

t. j. tělesný kontakt mezi lidmi - strčení, zakopnutí, kopání, bití, sexuální obtěžování

Verbální

urážení, zastrašování, zesměšňování, homofobní, nebo rasistické poznámky..

skryté šikanování

t. j. za zády osoby, přičemž účelem je zničit pověst dotyčného, způsobit ponížení např. vytvářením lží, nelichotivými, dehonestujícimi vtipy..

Kyberšikana

což je šikanování v online prostoru

Obětí šikany může být kdokoli.

Ohrožené bývají často děti, které už jsou déle objektem agrese jiných, děti hendikepované s určitou odlišností, ať už duševní, nebo fyzickou, děti které přišly z jiného kolektivu, ale i úspešní žáci, kteří v něčem vynikají.

Motivace agresora k násilnému chování může mít různé kořeny.
Za šikanou můžeme hledat vícero důvodů:

Školní psychologové popisují tři typy nejčastějších agresorů:

agresor, který je hrubý, primitivní, impulzivní, má narušené vztahy k autoritě, šikanuje nelítostně, vyžívá se v zastrašování, chce získat absolutní poslušnost a kontrolu nad jinými.

Agresor na první pohled slušný, distingovaný, může mít zvýšenou úzkost. Jeho chování se projavuje sadistickými tendencemi. Násilí je dopředu promyšlené, cílené, probíhá bez svědků.

Agresor „srandista" je v třídě oblíbený, je vtipný, optimistický, má vliv na ostatní. Šikanovaní je pro něho nástroj jak dosáhnout v třídě zábavu, rád zesměšňuje, ironizuje, prekrucuje tak, aby z toho něco získal.

Jak se zachovat pokud jsem šikanovaný

Obrátit se na dospělého a vysvetlit mu situaci, určitě sa nebát o problému hovořit – učitet, školní psycholog, rodič, tréner… Pomohou ti tyto problémy řešit. S učitelem si můžeš dohodnout schůzku, nebo za nimi můžeš zájít po hodine či vyučovaní. Postačí, že mu/jí povíš, že máš něco důležitého na co potřebujete více času. Určitě to pochopí a najde si na tebe čas. Také můžeš poprosit učitelku/ učitele, aby nikomu neřekl/a, že si jí to řekl/a ty. V tomto případě nepůjde o „žalování“, ale o důležitou pomoc.

Pokud nikdo z uvedených neposlouchá, nebo by si radši chtěl kontaktovat někoho, koho neznáš, tak je na to cesta přes slovenské portály: https://ipcko.sk nebo https://www.odpisemeti.sk , nebo české: https://www.krizovecentrum.cz , https://www.linkabezpeci.cz , https://nepanikar.eu/poradna/ , kde jsou k dispozici odborníci a psychologové, kteří si problém vyslechnou a doporučí ti další kroky. 

Nejhorší co můžeš udělat by bylo nechat to tak a trpět šikanu dál.

Svěřit se kamarádům a požádat je o pomoc, aby sa tě zastali a nepřihlíželi tomu, jak si šikanovaný.